Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd får 51.000 kroner til kanoer med nødvendig utstyr.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og paraplyorganisasjon for 40 naturvern- og friluftsorganisasjoner som representerer en medlemsmasse på om lag 400 000. I tillegg er 19 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer.

OOF gjennomfører utearrangementer og tilretteleggingstiltak for skoleverket, minoritetskulturelle, funksjonshemmede og eldre for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet.

OOF vil etablere en utstyrsbank ved Trollvannstua i Oslo, og Sparebankstiftelsen DNB gir midler til kanoer. Om sommeren skal kanoene ligge ned til vannet utenfor Trollvannstua for utlån. Kanoene skal kunne lånes gratis av alle.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?