Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors får 265.000 kroner til sykler, hjelmer, lås, verktøy og tilhenger for frakt og oppbevaring av sykler og utstyr.

Oslo Røde Kors driver fire ressurssentre for ungdom mellom 13 og 23 år. Sentrene er åpne, frivilligdrevne møteplasser og har årlig nærmere 80.000 besøk. Som en del av aktivitetstilbudet ønsker de å implementere sykkelturer. Videre ønsker de å arrangere sykkelkurs for minoritetskvinner og å ha utlånssykler som tilbud gjennom Nettverk etter soning. Med organiserte sykkelaktiviteter vil helseproblemer forebygges og gode opplevelser skapes for deltagerne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?