Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning

Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning får 480000 kroner til bygging av vengbåt. Nettverk etter soning har lang erfaring med gjennomføring av seilkurs på tradisjonsbåter i samarbeid med Fosen Folkehøgskole. Nå skal de være med å bygge en 46 fots vengbåt og derved bli med som medeier i båten. Vengbåten antas å ha røtter tilbake i seinmiddelalderen og var i bruk frem til dette århundret. Båten bygges, rigges og utstyres på tradisjonelt vis.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?