Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning

Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning får 200.000 kroner til materialer til utbedring av hytte.

Nettverk etter soning er i dag et viktig frivillig ettervernstilbud for straffedømte. Den frivillige innsatsen tilsvarte i 2012 nærmere 11 årsverk i frivillig arbeid. De har fått bruksrett på en hytte i Oslomarka. Denne skal hovedsakelig være tilgjengelig for brukere som har barn og har behov for positive opplevelser og samvær med barna. Hytta vil også benyttes av andre Røde Kors- aktiviteter når Nettverk Etter Soning ikke benytter stedet selv. Hytta har store behov for utbedringer før den kan taes i bruk, og det meste av arbeidet gjøres på dugnad. Brukere og frivillige som skal bruke plassen selv deltar på dugnadsarbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?