Oslo Speedskaters Rulleskøyteklubb

Oslo Speedskaters Rulleskøyteklubb fikk 30.000 kroner i 2014 til hastighetsrulleskøyter for utlån.

Klubben har gjennomført rulleskøyteskole sentralt i Oslo for barn og ungdom. Rulleskøyteskolen drives av klubbens medlemmer på dugnad, og har begge disse årene hatt aktivitet hver uke fra mai til oktober. Dette har vært et populært tiltak.

Hastighetsrulleskøyter er en kostbar investering for foreldre, og i tillegg vokser ungene fort ut av skøytene. Med tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben kjøpe inn 10 par rulleskøyter i ulike barnestørrelser for utlån.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?