Oslo våtmarkssenter

Oslo våtmarkssenter får 100.000 kroner i 2014 til flaggermus, humle – og fuglekasser og undervisningsopplegg.

Våtmarkssenteret har en avdeling på Fornebu i Bærum og en ved Østensjøvannet i Oslo. De jobber for å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark. Dette gjør de blant annet ved å tilby skoler og barnehager i Oslo og Bærum gratis undervisning om naturverdier, biologisk mangfold og våtmarker.

Nå ønsker de å fokusere på tema “gi dyrene et hjem”. I den anledning skal de arrangere en rekke temadager hvor det skal snekres hus til ville dyr som kan bo i folks hager. Arrangementene er rettet mot barnefamilier, og barna skal selv få snekre for eksempel humlekasser eller flaggermuskasser.

Utstyret som benyttes til dette lages i samarbeid med byggfagelever på Abildsø gård. Dette prosjektet vil vekke nysgjerrighet og øke kunnskap om naturen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?