Oslo Volley

Oslo Volley får 200000 kroner til sandvolleyballbaner. Oslo Volley planlegger tre sandvolleyballbaner sentralt i Nordstrand bydel. Banene er tilgjengelig for skoleelever på dagtid og for alle på ettermiddag og kveld. Oslo Volley vil med de nye banene bedre tilbudet til de unge med økt banekapasitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?