Oslo World UNG 2021

STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL får 225000 kroner til seminar

Oslo World UNG er en innovativ og flerkulturell kulturarena som er ledet og driftet av unge voksne, for ungdommen. Fokus på representasjon, tilhørighet, fellesskap og mangfold skal være gjennomgående. Som en del av den årlige Oslo World festivalen, springer Oslo World UNG ut. Rådet, som består av fem unge voksne i alderen 18-22 år, har som hovedoppgave gjennom året å skape og gjennomføre arrangementer for ungdom i alderen 15-19 år. De får støtte til å gjennomføre et seminarprogrammet på turné, høsten 2021, med ungdom i Groruddalen og sentrum som målgruppe.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?