Oslofjorden under lupen

Universitetet i Oslo, Biologisk stasjon får 201.091 kroner til mikroskoper.

Biologisk stasjon i Drøbak er en feltstasjon i marinbiologi som hører til Universitetet i Oslo. Den omfatter to eiendommer: Forskningsstasjonen “Biologen” og kurs- og overnattingsstedet “Tollboden” med laboratorieplass og overnattingsplass til 24 personer. Stedet benyttes til forskning og feltkurs i marinbiologi av UiO og av andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet. I tillegg arrangerer og tilrettelegger de for skolekurs i marinbiologi for videregående skoler. Stasjonen har en fast ansatt bestyrer (forsker) samt en driftstekniker i 50% stilling. Tilretteleggelse og gjennomføring av skolekursaktiviteter gjøres av driftsteknikeren til dels utenom fast arbeidstid. Dette er det eneste tilbudet som finnes for studier av marinbiologi ute i felt/på båt og på et feltlaboratorium for videregående skoler på Østlandet. Skoleklassene benytter Oslofjorden som “klasserom”. De er med ut i trålerbåten “Bjørn Føyn”, og tar planktontrekk og skraper etter bunndyr med spesialtrål. De vil nå gå til innkjøp av flere mikroskoper slik at de har et helt klassesett.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?