Oslofjordens blå skoger

SABIMA får 3500000 kroner til restaureringstiltak, undervisningsmateriell og læringsaktiviteter i fjæra

Gjennom prosjekt Oslofjordens blå skoger skal barn og unge sammen med studenter, forskere og fagmiljøer finne løsninger for naturbaserte restaureringstiltak i Oslofjorden. Marine boliger skal utvikles og settes ut i fjæra, og bidra til at havets skoger igjen blir gode leveområder og matfat for et rikt dyreliv. Det skal utvikles undervisningsmateriell og digitale løsninger som sikrer at løsningene kan tas i bruk over hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?