Oslojazz Ung 2024 – 2026

STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVAL fikk 430 000 kroner til å skape læringsarenaer og formidle gode konsertopplevelser av, med og for barn og unge i 2024

Oslojazz Ung har som intensjon å la barn og unge utforske jazz og improvisasjon gjennom ulike læringssituasjoner og konsertopplevelser laget av, med og for unge. Dette inkluderer familie- og barnekonsert, kommunens aktivitetsskole, samarbeid med Serendip-festivalen, workshops og ulike tiltak for å tilrettelegge og oppmuntre til ung frivillig deltagelse. Stiftelsen Oslo Jazzfestival har fått tildelt midler til å skape læringsarenaer og formidle gode konsertopplevelser av, med og for barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?