Oslomarkas fiskeadministrasjon får 2.2 millioner kroner til laksetrapp i Akerselva

I prosjektet Nedre Foss Bypark er det vedtatt å bygge en laksetrapp slik at fisken kan komme opp til enda bedre gyteområder.

Oslomarkas fiskeadministrasjon er en ideell organisasjon som teller fire ansatte. De har over 200 frivillige som setter ut yngel, passer fiskevann i Oslomarka og organiserer ”Fiske i storbyen”-aktivitet for barn fra Osloskolene. OFA forvalter fisket for Oslo kommune, Løvenskiold og enkelte andre private grunneiere. OFA er ansvarlig for kultivering av mer enn 500 vann i Osloregionen, og er også kultiveringsansvarlig for Akerselva.

Laksetrapp har vært et hett tema i mer enn 25 år, men er aktualisert i forbindelse med prosjektet Nedre Foss Bypark. I dette prosjektet er det vedtatt å bygge en laksetrapp slik at fisken kan komme opp til enda bedre gyteområder.

Laksetrappen er kostnadsberegnet til 4.2 millioner kroner, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 2.2 i håp om at andre gode krefter vil bidra med resten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?