Oslos historie til hele byen i 2024

OSLO MUSEUM får 950000 kroner til utstilling og kompetanse for medvirkningsprosesser

Oslo er en pulserende by med en lang historie og innbyggere fra mange kulturer, innflyttere og innvandrere. For å skape et godt og inkluderende bysamfunn, er det viktig med eierskap og tilhørighet til byen. Kunnskap om byens historie og kulturarv, og det å se seg selv som en del av denne, mener Oslo Museum er viktig for å gi eierskap til byen og å skape en felles identitet som osloborgere. Med dette prosjektet vil museet kombinere historie, samtid og framtid, samarbeid mellom museet og andre kulturinstitusjoner, medvirkning fra skoler, historielag og andre lokale aktører – og med det skape en vandreutstilling ulike steder i Oslo. Formidlingskonseptet skal utformes i tett samarbeid med barn og unge – og skal få frem de lokale variasjonene i ulike bydeler. Utstillingen vil vise hvordan Oslo har sett ut i ulike historiske perioder, hvilke impulser som har preget byens endringer og supplere det med bydelers historie og samtid, og beboernes tanker om framtiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?