Østensjøvannets Venner

Østensjøvannets Venner får 100.000 kroner til plakater til naturstier. Østensjøvannets Venner har i over 30 år arbeidet for varig vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannetmed omkringliggende natur- og kulturlandskap.

Nå ønsker de å tilrettelegge tre naturstier i området. Hver sti vil ha ti temaplakater hvorav de fleste tenkes utskiftbare. Plakatene blir tilrettelagt for barn og publikum generelt, og vil bli aktivt brukt også av våtmarkssenteret. Stiene er tenkt anlagt slik at de presenterer ulike naturtyper og interessante enkeltpunkter i naturen. Svært mange vil ha glede og nytte av stiene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?