Østfold Innvandrerråd

Østfold Innvandrerråd får 36.000 kroner til utstyr til friluftsaktiviteter. Rådet er en felles interesseorganisasjon for alle innvandrere i Østfold, på tvers av nasjonaliteter og er åpent for alle.

Gjennom prosjektet Alle sammen for et flerkulturelt samfunn, ønsker de å nå barn og unge, både med etisk norsk bakgrunn og med innvandrerbakgrunn. Rådet tror på at involvering kan gi en bedre og mer harmonisk og effektiv integrering av innvandrere i det norske samfunnet. Gjennom involvering i friluftslivet ønsker de at alle skal føle en større tilknytning til det norske samfunnet. Med denne gaven får de utstyr til aktiviteter som overnatting i telt, bruk av kart og kompass, fiske og sykling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?