Østfold ungdomsjazzorkester

ÅS KOMMUNE fikk 250 000 kroner til kurs- og aktivitetsprogram 2024 og 2025 i 2024

UngMusikk har vokst frem over en periode på 13 år gjennom en bevisst interkommunal og fylkeskommunal satsning på fordypning og talentutvikling innenfor musikkområdet. Innenfor satsninger på jazz-området samarbeider UngMusikk med Østnorsk Jazzsenter om kursing og etablering av et ungdomsjazzorkester i Østfold.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?