Østfoldmuseene Fredrikstad museum

Østfoldmuseene Fredrikstad Museum får 100.000 kroner til opparbeiding av stier og informasjonstavler knyttet til Elingaard Herregård.

Kultur- og naturstiprosjekt Elingaard handler om tur og naturglede, kulturminner og kunnskapsformidling. Museet skal utvide og ruste opp stinettet, restaurere historiske dammer og uteområdet for øvrig rundt gården. Ved hjelp av skilt og kart skal de informere om stinettet og kulturminnene som ligger på området. Området er unikt med tanke på tetthet av kulturminner fra ulike historiske perioder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?