Østmarkas Venner

Østmarkas Venner får 80000 kroner til tavler, skilt og informasjonsmateriell. Sarabråten har en fin beliggenhet ved Nøklevann i Østmarka. Området, som har stor historisk verdi, skal bli en attraksjon for frilufts- og historisk interesserte mennesker. Stier skal ryddes og informasjonstavler settes opp. I tillegg skal det foregå ulike kultur- og formidlingsarrangementer på stedet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?