Østre Toten folkebibliotek

Østre Toten folkebibliotek får 50.000 kroner til utstyr til kreativt rom.

Bibliotekene er i endring, og også Toten Folkebibliotek ønsker i større grad enn tidligere å være en arena hvor ungdom kan delta ved å skape, lære og lytte. De ønsker å vise at bibliotek kan være “et verb”, at biblioteket er mye mer enn utlån av bøker. De vil innrede et rom med moderne teknologi som blant annet 3D-printer, tegnebrett og projektor, og i samarbeid med ungdommen selv vil de tilby kurs og aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?