Øvre Prinsdal gård

Øvre Prinsdal gård får 55000 kroner til nytt kjøkken og tak på stabburet. Øvre Prinsdal gård er en stall med stor aktivitet og som barn, ungdom og foreldre yter stor innsats for å drifte. Stallen ble ferdig restaurert i 1985, etter å ha nedlagt utallige nedlagte dugnadstimer. Gården er et mye brukt turmål for folk i området, og på søndager har de salg av vafler og kaffe fra et stabbur som står på gården. Stabburet er fra 1800-tallet. For å videreføre cafedriften på stabburet må det settes inn nytt kjøkken og legges nytt tak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?