Øyra og Løkken nærmiljøanlegg

Øyra og Løkken nærmiljøanlegg får 100.000 kroner til skateramper.

Flere grendelag i Naustdal sentrum skal utvikle og drifte Øyra/Løken Nærmiljøanlegg med blant annet skateanlegg. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til skateramper og tilrettelegging.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?