Øystre Slidre folkebibliotek

Øystre Slidre folkebibliotek får 88000 kroner til digital utstillingsvegg. I samarbeid med Øystre Slidre Ungdomsråd vil biblioteket i større grad ta i bruk bibliotekrommet som «arena for offentlig samtale og debatt» særlig retta mot ungdom. Sparebankstiftelsen bidrar med midler til utstillingsutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?