PA-anlegg

Utekontakten Bydel Nordstrand får 450.000 kroner til PA-anlegg.

Lambertseter fritidsklubb er et aktivitetstilbud for barn og ungdom fra 4. klasse til og med 17 år. Fritidsklubben har både åpne klubbkvelder, grupperaktiviteter og mulighet for en til en-timer i musikkstudio. Gjennom et samarbeid med Utekontakten ønsker de å videreutvikle et godt, bredt og gratis kulturtilbud til barn og unge etter skoletid og kveldstid. Til dette kreves det å investere i lys- og lydanlegg for å forbedre scenetilbudet, og Sparebankstiftelsen skal gi støtte til innkjøp av profesjonelt PA-anlegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?