På innsiden av Tøyen

TØYEN FORELDREGRUPPE får 225000 kroner til utstyr og kursing

Tøyen foreldreforening er en organisasjon som jobber med å tilrettelegge for at barn, unge og deres foreldre skal få det best mulig i nabolaget gjennom aktiviteter, møteplasser og læring. I prosjektet skal de arrangere kurs i matlaging og sying for ungdom på Tøyen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?