På sykkel i Telemark

På sykkel i Telemark får 70000 kroner til sykkelutstyr. Organisasjonen ønsker at alle barn skal kunne sykle når de begynner på skolen. Derfor vil de iversette et program for barnehager i Grenland og Telemark og til dette trenger de utstyr. Sykkelbaner med bro, kjegler og lignende vil sørge for at barna tidlig får interesse for sykling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?