På tå hev

På tå hev er et danseformidlingsprogram rettet mot ungdomsskolen og den videregående skolen, i regi av Den Norske Opera & Ballett.

På tå hev i Bergen 2016. (Foto: Jörg Wiesner)

Programmet omfatter både gratis ballettopplæring i grunnskolen, danseverksteder i videregående skoler, ferdighetsutvikling for danseinteressert ungdom og et utviklingsprosjekt for dansere. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt til satsingen siden starten.

På tå hev er et to-trinns prosjekt. Trinn en fremmer dansekunst til en bred elevgruppe gjennom en tretimers workshop med danseteknikk og innstudering av utdrag fra nasjonalballettens repertoar. Formålet er å engasjere og utvikle ungdommer, øke interesse og forståelse av samtidsdans.

I trinn to blir det lagt til rette for at ungdommer som viser et høyt engasjement og eksepsjonelt talent innenfor dans kan videreutvikle sine kreative, tekniske og utøvende ferdigheter. DNO&B vil engasjere ungdommene på høyt nivå, og deltakerne vil jobbe i inntil 8 timer i uken med ferdighetsutvikling innenfor ulike danseteknikker, kreativitet og koreografi over en periode på ca. 5 måneder. Hvert år blir det en visning på Operaens Scene 2 og på Operaens tak. Øvelsene i hver region vil ledes av pedagoger, prøveledere og en håndplukket koreograf fra Nasjonalballetten.

Tildelinger

I 2020 fikk DNOB 3,6 millioner kroner til å videreføre programmet de neste tre årene, hvor det skal utvides til blant annet barneskoler i Oslo, og med et tilbud til ungdommer med funksjonsnedsettelser.

Den Norske Opera & Ballett fikk 3,6 millioner kroner til å gjennomføring av prosjektet i 2016 og har tidligere mottatt 2,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?