Parakompetansesenter Øst

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 800 000 kroner til kartlegging og forprosjekt paratiltak i idretten i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?