Parallellspråklige bøker

Leser søker bok har fått støtte til produksjon av parallellspråklige bøker, hvor norsk tekst og førstespråket til leseren står side om side i samme bok.

Oversetterne Safia Abdi Hase og Sherin A. Wahab i samtale med redaktøren fra Cappelen Damm, Cecilie Kirkaune Bodahl. (Foto: Niklas Lello)

Leser søker bok jobber for at alle skal ha tilgang til god litteratur. De samarbeider med folkebibliotek som formidler tilrettelagt litteratur, og de støtter utvikling og utgiving av lettleste og tilrettelagte bøker.

De har fått støtte til produksjon av parallellspråklige bøker i 2017 og 2019. Målet med prosjektet er å inkludere nyankomne til Norge ved å sørge for at det finnes bøker med to språk parallelt. Bøkene gir barn og foreldre muligheten til å lese sammen og bidrar til at folk med ulik språkbakgrunn kan møtes i en felles litterær opplevelse. Bøkene brukes både i skoleopplegg og på språkkaféer.

Leser søker bok forteller at de har fått til flere ting med midlene de fikk fra Sparebankstiftelsen DNB. Blant annet har de utgitt en bok for barn på norsk/somali og norsk/arabisk. Oversetterne av boka er valgt med omhu, og er også gode forbilder og formidlere. Bøkene er i utgangspunktet rettet mot barn, men Leser søker bok erfarer at de også fungerer svært godt for at voksne innvandrere skal kjenne seg inkludert.

På Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2019 samtalte Sherin Rashad Abdel Wahab, Safia Abdi Haase og Veronica Salinas om hvordan parallellspråklige bøker åpner opp for integrering og språkforståelse.

Tildelinger

Leser søker bok fikk 250 000 kroner til to bøker på to språk.

I 2017 fikk de 250.000 kroner til produksjon av parallellspråklige bøker.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?