Park på nedlagte togskinner

Holmestrand Kommune får 350.000 kroner til klatreanlegg.

Da togsporet i Holmestrand ble lagt i tunnel, ble store arealer langs kysten frigjort. Kommunen anlegger derfor park i de gamle skinnene, til glede for hele befolkningen. Her blir det badeplasser, brygger, lekeplasser og treningspark, og det er også ønske om å sette ut et klatreanlegg som kan utfordre barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?