Parkour på Kalnes vgs

Kalnes videregående skole får 400.000 kroner i 2014 til å bygge en parkourpark.

Skolen er i stor vekst og området benyttes av flere forskjellige idrettslag utenom skoletid. Det får besøk av barnehager og andre skoler, i tillegg til at det står åpent til fri benyttelse for nærmiljøet. En treningspark vil derfor komme svært mange barn og unge til gode og kan bidra til å skape masse ny aktivitet, ikke minst til ungdom som faller utenfor organiserte fritidstilbud.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?