Parkouranlegg

Glemmen Videregående Skole fikk 899.000 kroner i 2017 til parkouranlegg.

Alle foto: Sverre Chr. Jarild

Glemmen Akropark åpnet i oktober 2018, med apparater i ulik form og størrelse.

Dermed har Fredrikstad fått et flott anlegg for egenorganisert trening, som skal bidra til bevegelsesglede. Anlegget er tilgjengelig for alle, og er av høy kvalitet. Her skapes et positivt miljø utenfor skolens undervisningstid, i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?