Parkourpark ved Nordmarka

Sandås Vel får 400.000 kroner til parkourpark.

Sandåssletta har nylig blitt oppgradert med lekeapparat for de minste. Nå ønsker de et tilbud for de litt eldre barna utenom den organiserte idretten. En parkourpark med amfi vil være et lavterskel tilbud for de som ønsker å være i naturen. Det blir en naturlig møteplass nær Nordmarka .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?