Parkscene og aktivitetsflate i Etterstad

ETTERSTAD VEL får 300000 kroner til etablering av scene og aktivitetsflate

Etterstad vel har rundt 2200 husstander som medlemmer, og har som mål å fremme deres felles interesser og bidra til et godt bomiljø. Nå ønsker de å bruke friområdet på Etterstad til å etablere en kombinert scene og aktivitetsflate. Et slikt møtested vil ha stor betydning for lokalmiljøet og fremme kontakt mellom familier med forskjellig kulturell bakgrunn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?