Parkteatret Scene AS

Parkteatret Scene AS får 500.000 kroner til utstyr og møbler til loftet. Parkteatret Scene har etablert seg som en av Norges aller beste konsertscener, og har årlig 60.000 besøkende.

I 2013 startet de konsertkonseptet; Yngling. Dette er en konsertrekke med fri alder uten alkoholservering verken foran eller bak scenen som sikter seg mot publikumsgruppen; unge voksne i alderen 14-18 år. Målet med konsertrekken er å gi ungdom et konserttilbud på likt aktualitets- og profesjonalitetsnivå som de over 18 år får oppleve. Som et ledd i ungdomssatsingen har de nå etablert et ungdomsråd bestående av åtte ungdommer. Ungdommene får ansvar for ulikt arbeid i forberedelser og gjennomføring av konserter, under veiledning av Parkteatrets ansatte. Parkteateret vil nå bygge ut loftet over scenen for å gi ungdomsrådet deres et sted å jobbe med sine ulike oppgaver.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?