Paulus Nytte og Sansehage

Paulus Nytte og Sansehage i bakgården til Paulus Sykehjem, fikk 45.000 kroner til drivhus, staudebed, hønsegård og skilting, våren 2015.

Paulus Sykehjem ligger på Grünerløkka. Sykehjemmet har blitt kjent for å være et samlende midtpunkt i nærmiljøet blant annet med en egen kafe “Kanskje kommer Kongen” (sykehjemmets kafeteria) som er åpen for alle, et eget utested ut mot Akerselva “St. Pauli”, og med et bredt kulturtilbud som inkluderer alt fra generasjonskafe for barn og eldre til kurerte fotoutstillinger i gangene.

Det brede tilbudet på Paulus Sykehjem henvender seg ikke bare til egne beboere, men inviterer nærmiljø, pårørende og alle som vil inn. Paulus Nytte- og Sansehage har fått vokse seg til gjennom to år, i sykehjemmets bakgård.

Bakgården var tidligere et lite beplantet og et lite brukt uterom. Her ønsket de å skape en inviterende og inspirerende atmosfære som sydet av liv og røre, og hvor folk i alle aldre ville trives. Målet var at bakgården skulle bli en grønn lunge for alle involverte på sykehjemmet, samt fungere samlende for omkransende bygård (med private leiligheter) og nærmiljø.

Her inviteres barnehager i nabolaget til å bli med å plante i plantekasser og til å gjøre aktiviteter som for eksempel syltetøylaging. Her har det også vært arrangementer med konserter, lek og servering av egendyrket mat. Dette har blitt en kjempesuksess og utallige besøkende og beboere samles rundt hønsegården. Nye aktiviteter og arrangementer er på gang til glede for hele nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?