Paviljong til ÅRETAKs aktivitetsbrygge

ÅRETAK får 200000 kroner til paviljong til aktivitetsbrygge og båtutstyr

Roklubben Åretak organiserer og gjennomfører trening, kurs og opplæring i roing i tradisjonsbåter. Dette er ment som et folkehelsetiltak for mange og varierte brukergrupper, samt et prosjekt for å formidle kulturhåndverk og tradisjoner knyttet til de norske robåtene. Klubben får støtte til å ferdigstille paviljong på sin kultur- og aktivitetsbrygge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?