Peer Gynt på tegnspråk – Teater Manu

Teater Manu, norsk tegnspråkteater, mottok 290 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til oversettelse av Peer Gynt til tegnspråk.

Forestillingen hadde premiere i mars 2006 og har vært på turné over store deler av landet. Forestillingen utgis også på DVD, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?