Piano til Vormsund ungdomsskole og Nes kulturskole

NES KOMMUNE får 100000 kroner til piano med tilhørende utstyr

Vormsund ungdomsskole med sine 370 elever starter undervisning i nyrenoverte og nybygg i mars 2021. Skolen rommer blant annet et stort musikkrom med amfi i kombinasjon med kantine og foaje. Skolen er samlokalisert med idrettshallen hvor det også er bygget en egen kultursal (øvesal) med god akustikk til musikkaktivitet. Kulturskolen vil sammen med lag og foreninger i kommunen fylle lokalene med aktivitet på ettermiddager og helger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?