Pilegrimsleder tilrettelegges med pilegrimsbuer

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER får 11000000 kroner til pilegrimsbuer på Østlandet

Det er ni godkjente pilegrimsleder i Norge, og i dag er det mange ulike motivasjoner for å legge ut på pilegrimsferd. Spennende landskap, ren natur og gode vandringsstier frister de fleste som legger ut på pilegrimsleden. Hovedtraseen er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim, og økningen i antall vandrere på denne og de andre ledene er stor. Dette medfører et stort behov for å legge til rette for tilgang til rent vann, toalettfasiliteter og søppelhåndtering langs leden. Pilegrimsbuene skal plasseres i områder hvor det er langt til lignende fasiliteter og vil derfor bidra til å gi vandrerne god tilgang til nødvendig infrastruktur og å skåne naturen for unødig slitasje.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?