Pinocchio på Den Mangfaldige Scenen

DEN MANGFALDIGE SCENEN AS får 300000 kroner til utvikling av manus og fremføring av Pinocchio

Den Mangfaldige Scenen (DMS) eies av Det Norske Teateret, Noregs Ungdomslag og Bondeungdomslaget i Oslo. Det er et barne- og ungdomsteater som tar utgangspunkt i den kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gir hver enkelt anledning til å ta i bruk og utvikle sine skapende evner i samarbeid med kunstnere. DMS hadde i 2022 tilbud for over 7000 barn og unge med kortere og lengre kurs og fremsyninger. I denne produksjonen tar de utgangspunkt i romanen Pinocchio av Carlo Collodi og utvikler en forestilling som tar for seg det å velge feil selv om man vet at det er feil.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?