Planetarie til Inspiria

Inspiria fikk 1.630.000 kroner i 2010 til planentarie i Inspiria Science Center i Sarpsborg.

Til det nye Inspiria Science Center i Sarpsborg er det planlagt et profesjonelt planetarie med en diameter på 9 meter og sitteplasser for 60 personer, eller 2 skoleklasser.

Planetariet blir et av senterets hovedattraksjoner og vil benyttes både med skoleprogrammer til skolene, og som en opplevelse for familien.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?