Planlegging: Den Lavtrofiske Kysten

MILJØSTIFTELSEN BELLONA fikk 865 000 kroner til forprosjekt Den lavtrofiske kysten i 2024

Bellona planlegger et nytt prosjekt som de kaller ‘Den lavtrofiske kysten’. Først setter de i gang med et forprosjekt for å planlegge prosjektet, som er flerdelt. De vil bidra til en restaurering av tareskog i Nord-Norge, som er av nasjonal betydning. De vil også planlegge et anlegg for dyrking av lavtrofiske arter i Oslofjorden, og planlegger formidlingsaktiviteter rundt disse prosjektene. Bellona har fått 865 000 kr i støtte til dette forprosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?