Podcast om psykisk helse

Fontenehuset i Oslo får 10.000 kroner til utstyr til produksjon av podcast.

Fontenehuset i Oslo er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Arbeid blir brukt som metode for å bli friskere. Gjennom Ung-prosjektet gir man tettere støtte og oppfølging til de i aldersgruppen 18-30 år. Å produsere podcaster om psykisk helse kan være en arbeidsoppgave som appellerer til de unge. Ved å sette fokus på psykisk helse med et ungdommelig perspektiv kan det bidra til å normalisere psykiske utfordringer. Episodene skal lages av ungdommene og være tilgjengelig for allmenheten. Slik kan Fontenehuset bli et enda større fellesskap for unge som sliter med psykisk helse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?