Populære sykkelturer

Mangfoldhuset Drammen får 58.000 kroner til sykler og sykkelutstyr.

Mangfoldhuset er en frivillig organisasjon som tar sikte på å fremme sosial utjevning ved å skape møtesteder for lokalsamfunnet, styrke engasjement hos samfunnsindivider og bidra til utvikling av ideer om dialog og samfunnsfellesskap. Dette gjøres gjennom seminarer, kurs og kunnskapsformidling og ulike aktiviteter. I år har Mangfoldhuset Drammen åpnet Ungdomshuset for barn og ungdom mellom 10 og 20 år. Dette er et gratis tilbud for ungdom, åpent fire dager i uken. Her tilbys aktiviteter som leksehjelp, mat etter skoletid, brettspill, bibliotek, instrumentkurs, uteaktiviteter og ekskursjonen. En populær aktivitet er sykkelturer og at enda flere skal kunne delta på sykkelturer er det behov for sykler til utlån.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?