Porsgrunn andelsgård

PORSGRUNN ANDELSGÅRD SA fikk 1 000 000 kroner til koordinator i 2024

Porsgrunn Andelsgård vil tilby elever på 5. og 6. trinn i kommunen praktisk og teoretisk læring om matproduksjon. Her skal elevene få være med på dyrking, høsting og matlaging utenfor klasserommet. Porsgrunn Andelsgård SA har fått tildelt 1 million kroner til undervisning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?