Porsgrunn Handicap-idrettslag

Porsgrunn Handicap-idrettslag ønsker å tilgjengeliggjøre en kyststi og fiskeplass for allmennheten generelt, og funksjonshemmede spesielt på friområdet Mule Varde ved Eidangerfjorden. De får 120.000 kroner til Grillplass og lavvo med benk.

Porsgrunn Handicap-idrettslag har 175 medlemmer, og driver idrettskole for barn og unge, vaolleyball, bordtennis, boccia, vinteraktiviteter, rullestolløp.

Handicap-idrettslaget vil stimulere til mer og bedre aktivitet blant funksjonshemmede i Porsgrunn.

Nå ønsker de å tilgjengeliggjøre en kyststi og fiskeplass for allmennheten generelt, og funksjonshemmede spesielt. Friområdet Mule Varde ved Eidangerfjordent er svært populært og mye brukt. De får 120.000 kroner til Grillplass og lavvo med benk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?