Porsgrunns handelshistorie fra 16-1700 tallet

PORSGRUND HISTORIELAG får 260000 kroner til transkribering og digitalisering av arkivmateriale for formidling av lokalhistorie

Porsgrund historielag skal transkribere og digitalisere tollhistorisk kildemateriale. Dette skal gjøres etter modell fra “Oslo havn 1798”-prosjektet. Materialet fremstilles på en pedagogisk måte ved hjelp av digital formidling og vil inneholde spennende oppgaver for skoleelever og andre interesserte. Kildene her vil kunne utfylle informasjonen fra tidligere prosjekt og vil gi et mer helhetlig bilde av handel for Oslofjordområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?