Postfinner´n på Nannestad

Gjerdrum Orienteringslag får 265.000 kroner til kart til turorientering på Nannestad

Gjerdum orienteringslag er et aktivt o-lag på Øvre romerrike. Hvert år arrangerer de turorienteringsopplegget Postfinner´n i Gjerdrumsmarka. De to siste år er tilsvarende opplegg kjørt som et prøveprosjekt i Nannestad.

Prosjektet har er populært og favner unge, eldre, mosjonister og godt trenede. For å videreføre prosjektet trengs kartene å utvides. Dette bidrar Sparebankstiftelsen DNB med gave til.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?