Praktisk læring om romteknologi

PORTAL SPACE fikk 400 000 kroner til utstyr og kompetanseheving i 2024

Studentorganisasjonen holder til ved Universitetet i Oslo, og jobber med romrelaterte prosjekter. Her utvikles studenters praktiske ferdigheter gjennom prosjektarbeid, og hvor teori og praksis kombineres for å løse reelle problemer. Interessen for romteknologi og prosjektarbeid er stor og stadig flere medlemmer kommer til. For å sikre god opplæring og kursing av disse, samt at mer erfarne medlemmer skal kunne lære opp nye, er det behov for kurs og kompetanseheving. I tillegg er det behov for utstyr til aktivitetene. Portal Space har fått tildelt 400 000 kroner til utstyr og kompetanseheving.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?