Prestegårdsfjøset

STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD får 500000 kroner til oppgradering av bygg

Stiftelsen Askim prestegård ønsker at fjøset skal bli et fremtidig ungdomslokale, hvor lag og foreninger og andre kan arrangere møter og tilstelninger særlig rettet mot barn og ungdom. Den slags lokaler finnes ikke i Askim i dag, og vil dekke et følt behov i lokalmiljøet. Stiftelsens vennelag og hagelag vil bidra med opparbeidelse av utearealene rundt fjøset, og med rydding og klargjøring av lokalet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?